Nederlands: Aanpassen

Samenwerken & Projectdossiers

Effectief samenwerken binnen binnen projecten of dossiers.

 


 

Documentoplossing: Samenwerken en ProjectdossiersEffectief samenwerken en nauwgezette voortgangsbewaking zijn belangrijke voorwaarden om consequent tot goede projectresultaten te komen. Projecten overschrijden vaak de grenzen van afdelingen en soms zelfs de grenzen van uw bedrijf. 

Samenwerken & Projectdossiers met O3Spaces

Met O3Spaces Workplace wordt eenvoudig aan de bovenstaande voorwaarden voldaan. Medewerkers kunnen eenvoudig in meerdere projecten tegelijkertijd actief zijn, terwijl alle informatie toch overzichtelijk gescheiden blijft in afzonderlijk beveiligde projectruimten. Projectmedewerkers binnen en buiten het bedrijf kunnen gemakkelijk uitgenodigd worden om deel te nemen aan projecten. Doordat op projectniveau en met betrekking tot specifieke documenten gereageerd en gediscussieerd kan worden, kan er effectief samengewerkt worden.

Voordelen Samenwerken & Projectdossiers met O3Spaces Workplace

• veilige scheiding tussen projectinformatie en ‘normale’ bedrijfsinformatie;
• zeer snelle configuratie van de projectomgeving bij de start van een nieuw project;
• mogelijkheid tot standaardisering van projectomgevingen;
• één centrale plek waar alle projecten technisch en functioneel beheerd kunnen worden;
• eenduidige versiegeschiedenis voor alle projectdocumenten;
• becommentarieer, reageer en discussieer op documenten, projecten en ontwerpen;
• mogelijkheid tot het configureren van workflows op project- of document niveau.