Nederlands: Aanpassen

Handboekbeheer

Ontsluiten van kennis op een eenvoudige en eenduidige manier.

 


 

Grip op de aanwezige kennis binnen uw organisatie is essentieel. Kennis die in de regel gevangen is in procesbeschrijvingen, handboeken, protocollen en formulieren. Ontsluiting van deze kennis op een eenvoudige en eenduidige manier verhoogt de productiviteit van uw medewerkers significant. Hierbij is het van wezenlijk belang dat de aanwezige kennis in uw organisatie op de juiste manier beheerd wordt met behulp van gerelateerde processen en versiebeheer.

Met de O3Spaces oplossing voor handboekbeheer bereikt u beide doelstellingen. De state-of-the art zoekfunctionaliteit zorgt ervoor dat uw medewerkers informatie nog sneller kunnen vinden, op basis van inhoud of categorisatie. Om te voorkomen dat medewerkers tijd verliezen aan het openen van documenten is alle informatie zowel in document als html formaat beschikbaar. Na het lezen van de gezochte informatie kunnen de medewerkers aangeven of de gevonden informatie aan hun verwachtingen voldeed. Deze reacties worden direct gekoppeld aan een verbeterproces waardoor de beheerders van uw handboeken snel kunnen reageren als bepaalde informatie niet langer actueel blijkt te zijn. Hierdoor blijft de kennis in uw organisatie up-to-date en van een hoge kwaliteit.

Voordelen aan handboekbeheer met O3Spaces

  • Eenvoudige, eenduidige zoekfunctionaliteit die snel in uw bestaande IT infrastructuur op te nemen is. Denk hierbij aan uw intranet.
  • Beheerders werken vanuit vertrouwde applicaties zoals MS Office
  • Dankzij html conversie hoeven medewerkers documenten niet te openen om de opgesloten kennis te ontsluiten
  • Door gekoppelde verbeterprocessen blijft de kennis actueel en de kwaliteit gewaarborgd